Pljacka treceg rajha online dating jooleem online dating

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Pronicljiv i pragmatičan Hajdrih postigao je stoprocentni pogodak: odabrao je i podrao čoveka koji će vrlo brzo postati nezamenljiv Himlerov i njegov oslonac, kao i stub moći III Rajha.

Bio je maksimalno posvećen slubi u policiji i sluenju nemačkoj dravi. godine, Himler i Hajdrih ga vode sa sobom u Berlin, gde preuzimaju pruski Gestapo. godine, Hajnrih Miler je tajno posetio Beograd radi organizovanja saradnje sa jugoslovenskom policijom u borbi protiv komunizma.

Milerov metod rada, kada su bili u pitanju judeo-komunisti, bio je kombinovanje obavetajnog delovanja sa primenom čiste sirove snage i sile.On je bio Hitlerov, Himlerov i Hajdrihov izabranik, garant da će njihovi nalozi biti izvreni efikasno i na najbolji način.Hajnrih Miler je svoj rad usredsredio pre svega na borbu protiv komunističkog zla, kako u Nemačkoj tako i u ostalim evropskim zemljama.Dr Mengele, ubica iz Auvica, iveo je veoma luksuzno u predgrađu Visent Lopeza.titile su ga sve vlade Argentine redom, radeći sve moguće da ne odgovore zahtevu Zapadne Nemačke za ekstradicijom. I kada god su lovci na sveem tragu, gonjeni dobije poruku tajnim vezama.

Leave a Reply